functions.models.reciprocal_vectors

reciprocal_vectors(avec)[source]

Finds the reciprocal lattice vectors in 2D.

\[\begin{split}\begin{pmatrix} b_{1x} & b_{2x} \\ b_{1y} & b_{2y} \end{pmatrix} = \frac{2\\\pi}{a_{1x}a_{2y} - a_{1y}a_{2x}} \begin{pmatrix} a_{2y} & -a_{1y} \\ -a_{2x} & a_{1x} \end{pmatrix}\end{split}\]
Parameters:

avec (ndarray) – The array of real-space lattice vectors.

Returns:

bvec – The array of reciprocal-space lattice vectors.

Return type:

ndarray